8 giờ sáng đến 18 giờ chiều

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xuân Diệu Quảng An

Tây Hồ Hà Nội

ĐTDĐ: +84 91 644 3239

marketing@hanoiproperty.net

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Chọn lựa Gói thành viên

Để đăng tin bạn cần chọn từ 4 gói thành viên sau đây

$

 • Khoảng thời gian:
 • Mục bất động sản:
 • Danh sách nổi bật:

PLUS

$9.99

 • Khoảng thời gian: 2 tuần
 • Mục bất động sản: 20
 • Danh sách nổi bật: 2

PREMIUM

$15.99

 • Khoảng thời gian: 2 tháng
 • Mục bất động sản: 100
 • Danh sách nổi bật: 25

GOLD

$59.99

 • Khoảng thời gian: 1 năm
 • Mục bất động sản: Danh sách không giới hạn
 • Danh sách nổi bật: 100